Disclaimer

DISCLAIMER

Deze website van Autobedrijf Zevenhuizen is een exclusief product van Dealerconnections.nl. In deze disclaimer informeert Dealerconnections.nl over eventuele aansprakelijkheid en procedures.

Afbeeldingen en beeldmateriaal
De exclusieve rechten van gebruikte afbeeldingen en ander beeldmateriaal op deze website liggen bij Dealerconnections.nl. Het gebruik zonder schriftelijke toestemming van afbeeldingen en beeldmateriaal op deze website anders dan waar deze voor bestemd zijn is in strijd met de algemene voorwaarden van Dealerconnections.nl. Het kopiëren en gebruik van afbeeldingen, beeldmateriaal en/of content is een inbreuk op het copyright van Dealerconnections.nl.

Het gebruik van deze website
Dealerconnections.nl accepteert in geen geval aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze website. Ook niet als de interpretatie van deze inhoud heeft geleid tot schade.

Notice and takedown
Indien u van mening bent dat deze website misbruik maakt van uw content, afbeeldingen en of beeldmateriaal of in enig geval in strijd is met de goede zeden en/of geldende wetgeving kunt u zich wenden tot de website van Dealerconnections.nl. Op de website van Dealerconnections.nl vindt u een notice and takedown pagina waarop u meer informatie kunt vinden hoe u zich hiertegen kunt verzetten. Dealerconnections.nl neemt elk notice and takedown verzoek serieus en zal deze binnen 48 uur beantwoorden.

Security
De website wordt 24/7 gemonitord op eventuele security problemen. Dit gebeurt in het realtime security operations dashboard (RSOD) van Webdexter. Indien u van mening bent dat deze website een security probleem heeft verzoeken wij u vriendelijk in geen geval hier misbruik van te maken. U kunt zich wenden tot Webdexter op het e-mailadres cert@webdexter.nl.

Meer informatie over Dealerconnections.nl dienstverlening
Dealerconnections.nl biedt innovatieve en veilige oplossingen voor automotive bedrijven. Voor meer informatie over ons dienstenportfolio verwijzen wij u naar onze website Dealerconnections.nl. Deze website is een dienst van Dealerconnections.nl.

X
WhatsApp chat