Disclaimer

DISCLAIMER

Deze website van Autobedrijf Zevenhuizen is een exclusief product van Thalle.nl Automotive. In deze disclaimer informeert Thalle.nl Automotive over eventuele aansprakelijkheid en procedures.

Afbeeldingen en beeldmateriaal
De exclusieve rechten van gebruikte afbeeldingen en ander beeldmateriaal op deze website liggen bij Thalle.nl Automotive. Het gebruik zonder schriftelijke toestemming van afbeeldingen en beeldmateriaal op deze website anders dan waar deze voor bestemd zijn is in strijd met de algemene voorwaarden van Thalle.nl Automotive. Het kopiëren en gebruik van afbeeldingen, beeldmateriaal en/of content is een inbreuk op het copyright van Thalle.nl Automotive.

Het gebruik van deze website
Thalle.nl Automotive accepteert in geen geval aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van deze website. Ook niet als de interpretatie van deze inhoud heeft geleid tot schade.

Notice and takedown
Indien u van mening bent dat deze website misbruik maakt van uw content, afbeeldingen en of beeldmateriaal of in enig geval in strijd is met de goede zeden en/of geldende wetgeving kunt u zich wenden tot de website van Thalle.nl Automotive. Op de website van Thalle.nl Automotive vindt u een notice and takedown pagina waarop u meer informatie kunt vinden hoe u zich hiertegen kunt verzetten. Thalle.nl Automotive neemt elk notice and takedown verzoek serieus en zal deze binnen 48 uur beantwoorden.

Security
De website wordt 24/7 gemonitord op eventuele security problemen. Dit gebeurt in het realtime security operations dashboard (RSOD) van Webdexter. Indien u van mening bent dat deze website een security probleem heeft verzoeken wij u vriendelijk in geen geval hier misbruik van te maken. U kunt zich wenden tot Webdexter op het e-mailadres cert@webdexter.nl.

Meer informatie over Thalle.nl Automotive dienstverlening
Thalle.nl Automotive biedt innovatieve en veilige oplossingen voor automotive bedrijven. Voor meer informatie over ons dienstenportfolio verwijzen wij u naar onze website Thalle.nl. Deze website is een dienst van Thalle.nl.

X
WhatsApp chat